serkan-altinova-3

Prof. Dr. Serkan Altınova

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Serkan Altınova

Doğum Tarihi: 18.04.1972

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Y.Lisans/Tıp

Doktoru

Tıp Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1997

Tıpta Uzmanlık Üroloji Numune Eğitim ve Araştırma

Hastanesi 1.Üroloji Kliniği, Ankara 2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Ankara il merkezindeki ilköğretim öğrencilerinde enürezis noktürna sıklığı ve etkileyen faktörler (Ankara-2004) Danışman: Doç.Dr.Ali Memiş

Tez makalesi: Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol. 2007 Mar-Apr;33(2):216-22.Doçenlik Tarihi: 20 Haziran 2012

Görevler:

Görev Unvanı:  Araştırma Görevlisi

Görev Yeri Yıl

 

Araştırma

Görevlisi

 

Haydarpaşa Numune Hastanesi 1.Üroloji Kliniği,İstanbul Ocak 2000-

Ekim 2000

 

Araştırma Görevlisi

 

Numune Hastanesi 1.Üroloji Kliniği,Ankara Ekim 2000-

Eylül 2004

 

Uzman

Doktor

 

Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Eylül 2004-

Şubat 2005

 

Uzman

Doktor

 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şubat 2005-

Kasım 2007

 

Uzman

Doktor

 

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasım 2007-

Ocak 2009

 

Uzman

Doktor

 

Antalya Medical Park Hastanesi Ocak 2009-

Temmuz

2009

 

Uzman

Doktor

 

Antalya Özel Andeva Yıldız Hastanesi Temmuz

2009-

Ağustos

2010

 

Uzman

Doktor

 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağustos

2010-2012

 

Doçent

Doktor

 

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012-2017

 

Doçent

Doktor

 

Ankara Liv Hospital 2017-Halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Prostat kanserinde lenf nodu metastazını tahmin etmede etken olan faktörler nelerdir?

Dr.Erem Asil (2011)

 

3

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

ANKARA,İZMİR 2010-01 protokol nolu”Erektil disfonksiyon hastalarında Udenafil

tabletlerin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için gerçekleştirilen randomize, çift

kör, plasebo kontrollü çok merkezli çalışma.” isimli Sağlık Bakanlığı onaylı çalışmada

yardımcı araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Üroloji Derneği

Endoüroloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği

Türk Androloji Derneği

European Society for Sexual Medicine

 

Ödüller :

Bother index can be used in deciding how the symptom nocturia itself is important clinically.

European Urology Meetings 2007 En iyi 2. poster sunu ödülü

18.04.1972’ de Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Mersin’de tamamladım. 1990 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 1990 yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başladım. 1997 yılında mezun oldum. Üroloji ihtisasımı 2004 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladım. 2012 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışırken üroloji doçenti oldum. 2015 yılında Bristol Southmead Hospital Robotik Cerrahi Merkezi’nde çalıştım. 2018 yılında Profesör ünvanını aldım. Şuan kendi muayenehanemde hizmet vermekteyim. Evliyim ve 2 çocuğum var. Eşim de tıp doktoru/dahiliye-endokrinoloji uzmanıdır.

Öğrenim Durumu

Y.Lisans / Tıp Doktoru / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara / 1997
Tıpta Uzmanlık / Üroloji / Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Üroloji Kliniği, Ankara / 2004

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı
Ankara il merkezindeki ilköğretim öğrencilerinde enürezis noktürna sıklığı ve etkileyen faktörler (Ankara-2004)
Danışman: Doç.Dr.Ali Memiş

Tez makalesi
Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol. 2007 Mar-Apr;33(2):216-22.

Doçentlik Tarihi: 20 Haziran 2012

Görevler Yerleri

Araştırma Görevlisi / Haydarpaşa Numune Hastanesi 1.Üroloji Kliniği,İstanbul / Ocak 2000-Ekim 2000
Araştırma Görevlisi / Numune Hastanesi 1.Üroloji Kliniği,Ankara / Ekim 2000- Eylül 2004
Uzman Doktor / Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi / Eylül 2004-Şubat 2005
Uzman Doktor / Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Şubat 2005- Kasım 2007
Uzman Doktor / Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kasım 2007-Ocak 2009
Uzman Doktor / Antalya Medical Park Hastanesi / Ocak 2009-Temmuz 2009
Uzman Doktor / Antalya Özel Andeva Yıldız Hastanesi / Temmuz 2009-Ağustos 2010
Uzman Doktor / Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ağustos 2010-2012
Doçent Doktor / Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2012-2017
Doçent Doktor / Ankara Liv Hospital / 2017-Halen

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Prostat kanserinde lenf nodu metastazını tahmin etmede etken olan faktörler nelerdir?
Dr.Erem Asil (2011)

Projelerde Yaptığı Görevler

ANKARA,İZMİR 2010-01 protokol nolu”Erektil disfonksiyon hastalarında Udenafil tabletlerin etkinliğini ve güvenliğini değerlendirmek için gerçekleştirilen randomize, çift kör, plasebo kontrollü çok merkezli çalışma.” isimli Sağlık Bakanlığı onaylı çalışmada yardımcı araştırmacı