İnmemiş Testis Nedir? Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Testis bir üreme organıdır. Sperm ve hormon üretiminden sorumludur.  Bulunması gereken yerde (skrotum) olmamasına “İnmemiş Testis” (Kriptorşidizm) denir. Testis normalde karın içinde yerleşmiş olup doğuma doğru skrotum denilen bölgeye iner. Bir veya ikisi karın veya kasık içinde kalır ve skrotuma inmezse inmemiş testis adını alır. Normalde %3 oranında görülürken, prematürlerde bu oran %33’e kadar çıkar.  Bazen inmemiş testisler 6 aya kadar inebilir fakat gerçek inmemiş testislerin 6 aydan sonra inmesi mümkün olmayıp teda

Nasıl Anlaşılır?

Elle muayene ile anlaşılır. Genellikle aileler testisin yerinde olmadığını farkeder ve hekime başvururlar. Muayenede testis normalden küçük olabilir. O taraf skrotum az gelişmiş olabilir. Hatta nadiren torsiyon (testisin olduğu yerde dönerek kanlanmasının ve canlılığının bozulması) şikayeti olabilir. Ciddi ağrılı bir durumdur.

inmemis-testis-tedavisi

Neler neden olabilir?

Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ama bazı durumlarda olasılık artar. Bu durumlar:

  • Erken doğum
  • Aile hikayesi
  • Annenin sigara ve alkol kullanması (Gebelikte)
  • Hormon eksiklikleri
  • Kimyasal maruziyeti

İnmemiş Testis Nelere Yol Açabilir?

Kısırlık: Tek testise göre iki testisin etkilenmesi daha ciddi soruna yol açabilir.

Tümör: İnmemiş testislerde testis tümörü olasılığı inmiş olanlara göre daha yüksektir. Testisin indirilmesi kanser riskini ortadan kaldırmaz fakat daha iyi görsel ve rahat muayene ile tanıyı kolay ve erken kılabilir.

Torsiyon: Ağrılı ve acil durumdur. Hızlı tedavi gerektirir.

Ayrıca inmemiş testisler kasık fıtığı ile beraber olabilir.

Nasıl Tanı Konur?

Tanıda en önemli unsur muayenedir. Muayenede testis palpe edilemiyorsa (elle hissedilemiyorsa) bazı görüntüleme yöntemleri tanıda yardımcı olmakla beraber esasen tanısal amaçlı laparoskopi işlemi yapılmalıdır. Bu esnada aynı zamanda tedavi de yapılabilir.

Tedavisi Nedir?

  • Hormonal tedavi: Başarı oranı cerrahiye göre düşüktür. Testis ne kadar yukarıda ise başarı o kadar azalır.
  • Cerrahi tedavi: Cerrahi olarak testis skrotuma indirilir. Başarı oranları gayet yüksektir. Beraberinde fıtık varsa cerrahi olarak tamir edilir. Nadiren yumurta çok küçüp kalmış ve gelişmemiş olabilir ki bu durumda yumurtayı almak gerekir.

Takip

Ameliyat olan tüm hastalar düzenli takip edilmeli aralıklı olarak yumurtaları elle muayene ile kontrol edilmelidir.