Her yaşta görülebilecek bir durumdur. Kan gözle görülebildiği gibi mikroskobik düzeyde de (gözle görülmez idrar tahlilinde görülür) olabilir.

 

Nedenleri

 

-İdrar yolu enfeksiyonları
-Böbrek taşları
-Üreter taşları
-Mesane taşları
-Böbrek kanseri
-Mesane kanseri
-Prostat kanseri
-İyi huylu prostat büyümesi (BPH)
-Üriner istem yaralanmaları (Kaza, ameliyat)

 

İdrar yolu enfeksiyonları her yaşta görülebilir. Her enfeksiyonda kanama olmaz. İdrarda yanma, sık idrara çıkma, devamlı idrar hissi ve bazen ateş te olabilir.

Taş hastalıkları enfeksiyonu taklit edebilir. Çoğu zaman önemli derecede yanlarda veya kasıklarda ağrı olabilir. İdrarda yanma, bulantı ve kusma olabilir.

Özellikle 40 yaşın üstünde sigara içen ve ağrısız kanama olanlarda mesane veya böbrek tümöründen şüphelenilmesi gerekir.

Bu sayılan tüm hastalıkların tedavisi farklı olup önem arzeder. Kanama olan bir insan muhakkak üroloji uzmanına başvurmalıdır. Bilinmelidir ki kanama devamlı olmayabilir ve bir kez olup düzelmesi her şeyin normal olduğunu göstermez.